Đảng bộ phường Tân Định tổng kết năm 2010

1
rx online

Ngày 21/1/2011, Đảng bộ phường Tân Định tổng kết công tác năm 2010 và kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận cùng Đảng ủy, UBND, các ban ngành phường và đảng viên Đảng bộ.

Năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Quận ủy, Đảng ủy đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng. Cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã khen thường 141 cá nhân, 8 tập thể. Cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên đương chức ngày càng được nâng cao, tất cả đều nêu cao tinh trhần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, luôn nhiệt tình, sâu sát, tận tình niềm nở khi tiếp xúc người dân. Nổi bật là các Chi bộ trường học có nhiều đầu tư trong hoạt động tuyên truyền giáo dục cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Với vai trò giám sát phản biện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy tích cực trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên tổ chức các buổi hội nghị để người dân đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, phản ánh những bức xúc tại khu phố để địa phương kịp thời có hướng giải quyết thỏa đáng… Trong năm, tổng thu ngân sách đạt 113,18%, thực hiện ủy nhiệm thu thuế nhà đất đạt 120,86%. Hoàn thành chỉnh trang nâng cấp sửa chữa theo phân cấp của UBND quận: 4 hẻm, 4 vỉa hè, kiểm tra xử lý trong lĩnh vực xây dựng 22 trường hợp, phạt 101 triệu đồng, đình chỉ 40 trường hợp xây sai phép, buộc tháo dỡ 6 trường hợp. Có 6/9 khu phố đạt danh hiệu Khu phố văn hóa, 146 hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu, 60 cá nhân tiêu biểu và 90 gương Người tốt việc tốt.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thường xuyên phối  hợp tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đã xảy ra 18 vụ phạm pháp hình sự, khám phá 13 vụ, tài sản thiệt hại 854.200.000 đồng, thu hồi 213.200.000 đồng. Khám phá bắt 7 vụ ,12 đối tượng tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, thu tang vật gồm 54,2715 gram heroin, 21 cây vàng và bắt 18 đối tượng ngoài địa bàn. Tổ 814 phường và Công an quận phối hợp kiểm tra 187 lượt cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, có 163 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt 135 trường hợp với 126.312.000 đồng. Dịp này, phường khen thưởng 19 tập thể, 68 cá nhân có nhiều đóng góp trong năm.