Đảng bộ phường Phạm Ngũ Lão quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

4
rx online
Ngày 27/1/2018, Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường cùng 150 đảng viên của Đảng bộ.
Báo cáo viên Bùi Thúy Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy giới thiệu nội dung cơ bản của 4 nghị quyết, tình hình, nguyên nhân, sự cần thiết ban hành nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời phân tích và làm rõ nội dung chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chủ đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, xác định những nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018 nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
Sau học tập, quán triệt, Đảng bộ tổ chức thảo luận và từng đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân, nêu nhận thức và hành động về các vấn đề nghị quyết đặt ra gắn với nhiệm vụ thực tiễn tại địa phương, đơn vị.