Đảng bộ phường Đa Kao sơ kết 6 tháng đầu năm 2011

3
rx online

Ngày 28/6/2011, Đảng bộ phường Đa Kao tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy và toàn thể đảng viên Đảng bộ.
Với sự đoàn kết nhất trí, thẳng thắn, dân chủ trong sinh hoạt, Ban chấp hành phát huy được tính chủ động, dám chịu trách nhiệm của các cá nhân ở các mặt công tác. Các đoàn thể luôn tích cực, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, thiết thực trong các hoạt động. Tập trung lãnh đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016), thực hiện nghị quyết 11/NQ – CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội… Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, có 65 bài tham gia hội thi “Hành trình theo chân Bác”, chọn 7 bài hay để trao giải, tuyên dương 5 đơn vị có nhiều bài viết tham gia, cử 1 đội tham gia hội thi cấp quận. Về thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, kịp thời chăm lo 123 hộ nghèo, khó khăn với số tiền 96.300.000 đồng, vận động quỹ “Vì người nghèo” được 72.800.000 đồng, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được 9.470.000 đồng… Trong 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt 37,93% so với dự toán năm, thu thuế đạt 51%. Phát triển thêm 62 doanh nghiệp, 38 hộ cá thể, hiện đang quản lý 933 doanh nghiệp, 1.026 hộ cá thể. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt, không để xảy ra các vụ án trọng điểm trên địa bàn, tỉ lệ khám phá án hình sự đạt 63,7%.
Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 với những việc làm cụ thể thiết thực, chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức, các hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội nhằm phát huy sức mạnh toàn diện cho Đảng tại địa phương.