Đảng bộ Phường Cô Giang tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và quy chế của UBMTTQVN về giám sát CBCC, đảng viên tại đỊa bàn dân cư.

5
rx online

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngy 26/01/2007 của Bộ Chính trị về lảnh đạo cuộc bầu cử và Nghị quyết của UBTV Quốc Hội khóa XI công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội vào ngày 20/5/2007.


Chiều ngày 30/3/2007 Đảng bộ phường Cô Giang đã tổ chức buổi tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và quy chế của UBMTTQVN về giám sát CBCC, đảng viên tại địa bàn dân cư. Đến tham dự buổi tuyên truyền có toàn thể cán bộ công nhân viên, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, Ban chấp hành các đoàn thể phường với hơn 120 người tham dự.


Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Châu Xi – Chủ tịch Hội Luật gia quận đã trình bày một số nội dung cơ bản về Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và quy chế của UBMTTQVN về giám sát CBCC, đảng viên tại địa bàn dân cư. Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XII là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bỏ phiếu cho những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất , đại diện cho ý chí cũng như nguyện vọng chính đáng của cử tri trong công cuộc xây dựng đất nước. Đồng thời thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ, quyền lợi của nhân dân trong công tác giám sát tại địa phương đối với CBCC, đảng viên đang công tác.

Đây là một trong những hoạt động định kỳ của Đảng ủy phường trong công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng tập hợp được sự đoàn kết nhất trí cao của mọi giới trong việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Ngoài ra đây cũng là một trong những hình thức tập hợp trong công tác vận động, công tác xây dựng hệ thống mặt trận để thu hút quần chúng qua cùng tham gia xây dựng đất nước, chính quyền ngày càng vững mạnh.