Đảng bộ phường Cô Giang tổng kết công tác năm 2010 đối với Đảng viên đang sinh hoạt theo quy định 76-QĐ/TW

2
rx online

Sáng ngày 16/01/2011 Đảng bộ phường Cô Giang tổ chức tổng kết công tác năm 2010 và khen thưởng những đảng viên đang sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã đạt thành tích xuất sắc trong các đợt hoạt động phong trào tại địa phương.

Năm 2010, tại Đảng bộ phường Cô Giang có gần 375 đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú. Từ khi thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị, nhiều đảng viên đã chủ động tham gia các công tác xã hội, dự họp tổ dân phố đầy đủ hơn và gia đình đảng viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”. Được chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú cung cấp thông tin về tình hình khu dân cư, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương, tình hình đảng viên và nhân dân nơi cư trú đã giúp đảng viên nắm được những khó khăn, thuận lợi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc ở nơi cư trú, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Tại Hội nghị, Đảng bộ phường khen thưởng 19 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, đóng góp tích cực cho các hoạt động phong trào tại địa phương.