Đảng bộ phường Cô Giang – tổng kết công tác năm 2007 đối với đảng viên đang sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW

1
rx online


Trong năm 2007, với nhiều nỗ lực Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân phường Cô Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, để đánh giá và tổng kết những mặt công tác đã thực hiện sáng ngày 20/01/2008 Đảng bộ phường Cô Giang – Quận 1 đã tổ chức tổng kết công tác năm 2007 và khen thưởng những đảng viên đang sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã đạt thành tích xuất sắc trong các đợt hoạt động phong trào tại địa phương.


Đến tham dự buổi Hội nghị còn có các đ/c đại diện các Ban ngành trong quận cùng hơn 150 đ/c đảng viên đang sinh hoạt theo quy định 76-QĐ/TW. Trong buổi Hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường đã báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2007 và triển khai Nghị quyết năm 2008 của Đảng bộ phường trên tất cả các lĩnh vực. Báo cáo kết quả thực hiện công tác của đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú trong năm 2007.


Trong báo cáo, tại Đảng bộ phường Cô Giang có gần 305 đảng viên, từ khi thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị, nhiều đảng viên đã chủ động tham gia các công tác xã hội, dự họp tổ dân phố đầy đủ hơn và gia đình đảng viên đạt tiêu chuẩn “quot;Gia đình văn hoá”quot; tăng lên rõ rệt. Nhiều nơi gia đình đảng viên đạt danh hiệu “quot;Gia đình văn hoá”quot;. Được chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú cung cấp thông tin về tình hình khu dân cư, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương, tình hình đảng viên và nhân dân nơi cư trú đã giúp đảng viên nắm được những khó khăn, thuận lợi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc ở nơi cư trú, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Tại Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng 17 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác cũng như đóng góp tích cực cho các hoạt động phong trào tại địa phương