Đảng bộ Phường Cô Giang tổ chức triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”

8
rx online

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chiều ngày 13/4/2007, Đảng ủy phường Cô Giang đã mời đ/c Nguyễn Thị Lan – UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 đến báo cáo triển khai cho toàn thể đảng viên Đảng bộ phường và CBCC phường về cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha gi của dân tộc Việt Nam.


Tại buổi Hội nghị đ/c Nguyễn Thị Lan đã báo cáonbsp;tầm quan trọng của cuộc vậnnbsp;độngnbsp;học tập và làm theo tấm gương nbsp;đạo đức Hồ Chủ tịch, về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thế giới. Đặc biệt là nhân cách, tấm gương cao quý về đạo đức lối sống và phong cách của Người về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc,nbsp; làm rạng rỡ non sơng đất nước Việt Nam và báo cáo nội dungnbsp;di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Đồng thời tại buổi Hội nghị đ/c Nguyễn Thị Lan đã quán triệt thêm về Chỉ thị 15 của Thành ủy về “3 xây – 3 chống” đến toàn thể CBCC phường.


Qua buổi Hội nghị học tập chuyên đề tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Cô Giangnbsp; tin tưởng rằng toàn thể cán bộ công chức, đảng viên sẽ học tập nghiêm túc và hành động theo đạo đức Hồ Chí Minh, đó là con đường duy nhất đúng đắn đưa Việt nam tiến đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.