Đảng bộ phường cô giang tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 5 khóa x

3
rx online

Chiều ngày 20/11/2007, Đảng bộ phường Cô Giang – quận 1 đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khoá X, đến tham dự có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy phường cùng chi ủy và toàn thể đảng viên 10 chi bộ trực thuộc.


Tại Hội nghị, đ/c Kiều Ngọc Trạc – Thành ủy viên – Phó ban Thường trực phòng chống tham nhũng TP.HCM đã báo cáo quán triệt 4 nội dung chính, tập trung nghiên cứu học tập Nghị quyết về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Nghị quyết tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hệ thống chính trị; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Nghị quyết đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.
Sau khi nghiên cứu tại hội nghị này, chi ủy chi bộ và đảng viên tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết TW5 tới cán bộ và quần chúng; kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình hành động phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.