Đảng bộ Phường Cô Giang Sơ kết 6 tháng đầu năm.

1
rx online

6 tháng qua, Đảng bộ phường Cô Giang thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các chương trình công tác xã hội, chăm lo đồng bào nghèo… đã tạo được sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sựnbsp; lãnh đạo của Đảng. Đảng viên hưu trí ngày càng thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong trong thực hiện các phong trào tại địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND có tập trung, phối hợp tốt với mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền vận động trong nhân dân thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khối vận thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy đề ra Nghị quyết, chương trình lãnh đạo sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của phường, các hoạt động của khối có nhiều nét khởi sắc, đổi mới và đa dạng hóa các loại hình sinh hoạt. Việc chăm lo tốt đời sống nhân dân trên địa bàn đã tác động tích cực về tư tưởng và nhận thức trong nhân dân.


Thực hiện tốt chỉ tiêu thu thuế và thu ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu nguồn thu theo pháp lệnh: Tính đến ngày 31/5/2007 thu 2,768 tỷ/6 tỷ – đạt 46,13%, tổng thu ngân sáchnbsp; đạt 71,53%, thu an ninh quốc phòng đạt 47,89%, phòng chống lụt bão đạt 40,19%. Công tác cải cách hành chính được cải tiến, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, công tác bảo vệ các ngày lễ, bầu cử Quốc hội khóa XII được đảm bảo tuyệt đối an toàn, tham gia hội thao quân sự đạt nhất toàn đoàn. Phường sẽ tiếp tục duy trì thực hiện chương trình nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ – Chi bộ, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, tiếp tục thục hiện dự án xây dựng mới chung cư 289 Trần Hưng Đạo, 74 Hồ hảo Hớn, nắm tình hình dự án thực hiện xây dựng mới chung cư Cô Giang….