Đảng bộ phường Bến Thành quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

3
rx online
Ngày 3/8/2018, Đảng ủy phường Bến Thành tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Huỳnh Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Võ Nguyên Khanh, Chủ tịch UBND phường; cùng trên 250 đảng viên của Đảng bộ.

Báo cáo viên Bùi Thị Thúy Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 đã giới thiệu, phân tích những nội dung quan trọng của 3 nghị quyết như: Sự cần thiết phải ban hành nghị quyết; thực trạng, những bất cập trong công tác cán bộ, vấn đề tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay; mục tiêu tổng quát, cụ thể; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hệ thống chính sách tiền lương bảo đảm đời sống của người hưởng lương; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, công bằng, chia sẻ và bền vững, thực sự là trụ cột chính của an sinh xã hội…
Sau học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu sâu về nội dung của các nghị quyết, viết bài thu hoạch và vận dụng triển khai tại địa phương, cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương.