Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 1 quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

1
rx online
Ngày 28/7/2017, Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự có Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Bí thư Đảng bộ Doanh nghiệp Lê Thị Lan Chi, cùng hơn 200 đảng viên của Đảng bộ. 

Giáo sư Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Giám đốc Học viện Cán bộ thành phố giới thiệu và phân tích, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, chính trị trong nước, quốc tế, làm sáng tỏ các nội dung cơ bản của 3 nghị quyết: tình hình và nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu và giải pháp nhằm thực hiện hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
Hội nghị giúp đảng viên làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân nắm vững những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thống nhất ý chí và hành động, tích cực sáng tạo trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế ổn định, bền vững.