Đảng bộ cơ quan UBND Quận 1 tổng kết

1
rx online

Ngày 7/1/2011, Đảng bộ cơ quan UBND Quận tổ chức Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổng kết công tác Đảng năm 2010 với sự tham dự của ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận, bà Nguyễn Thị Liên – Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND, Phó Chủ tịch UBND Quận cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ cơ quan.

4 năm qua, Đảng bộ cơ quan UBND Quận tổ chức học tập các chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, các tác phẩm về “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Bác, “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; “Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh – là đạo đức, là văn minh” gắn với việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ… với nhiều nội dung thiết thực. Đã tổ chức triển khai 7 chuyên đề, phổ biến 399 tài liệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 1.071 lượt cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động tham dự. Tổ chức hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có 29 thí sinh tham dự, tham gia hội thi cấp Quận đạt giải Nhất cá nhân và giải Nhất đồng đội…. Qua triển khai thực hiện Cuộc vận động, cán bộ, đảng viên ý thức rõ hơn trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Quan hệ với quần chúng nơi công tác và nơi cư trú có những chuyển biến tốt. Phong cách, lề lối làm việc và thái độ ứng xử với nhân dân, giải quyết các yêu cầu của nhân dân đã chuyển biến tích cực, bằng việc làm cụ thể: thực hiện tốt “ứng xử nơi công sở”, “nụ cười công sở”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành nội quy cơ quan, đảm bảo thời gian làm việc, phấn đấu thực hiện “Thông nghiệp vụ, giỏi chuyên môn”, “Giỏi một việc – biết nhiều việc”, đoàn kết, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Đảng bộ cơ quan UBND Quận khen thưởng cho 15 tập thể và 78 cá nhân đã có nhiều thành tích trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 4 năm qua.