Đảng bộ cơ quan Quận ủy tổng kết công tác năm 2010

5
rx online

Ngày 7/1/2011, Đảng bộ cơ quan Quận ủy tổ chức Tổng kết công tác năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2011 với sự tham dự của 47 đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan.

Với tinh thần ý thức trách nhiệm cao, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đảm bảo nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt nên trong năm qua cơ quan đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Cán bộ, đảng viên luôn chấp hành đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng thấm sâu vào đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong đơn vị, đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động, khen thưởng 5 tập thể và 17 cá nhân, đề nghị quận khen 2 tập thể – 3 cá nhân. Luôn quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc cho cán bộ công chức, ứng dụng mô hình sơ đồ tư duy xây dựng các nội dung sinh hoạt. Lãnh đạo công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ cơ quan Quận ủy lần thứ VIII (2010 – 2015) đúng quy trình, nội dung và tiến độ theo quy định, 6/6 Chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh (3 Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu), các đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu Ban Thường vụ đề ra các chủ trương, kế hoạch sát với tình hình thực tế trong từng giai đoạn.

Hội nghị đề ra công tác trọng tâm năm 2011: Đẩy mạnh cuộc vận động, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp, triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2015. Vận động cán bộ đảng viên thực hiện tốt quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng công tác thông qua các hoạt động để đề xuất nhân tố tích cực tuyên dương dưới cờ, đẩy mạnh hoạt động thi đua tại đơn vị… Dịp này, Đảng bộ cơ quan Quận ủy đã khen thưởng chi bộ Ban Tuyên giáo đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 7 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.