Đại hội UBMTTQVN Phường Cầu Ông Lãnh

4
rx online

Ngày 4/7/2008, phường Cầu Ông Lãnh tổ chức đại hội UBMTTQ Việt Nam nhiệm kỳ IX (2008 – 2013) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thành phố – Quận, các Ban ngành đoàn thể phường cùng 100 đại biểu phường.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Viêt Nam phường phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thực hiện 6 nội dung vận động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế – xã hội ở địa phương. Năm 2003 – 2007 đã biểu dương khen thưởng 484 gương Người tốt việc tốt và 1.452 lượt Gia đình văn hóa tiêu biểu. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 5 khu dân cư hàng năm, thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động tại cộng đồng dân cư, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương thân tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện chăm lo cho người nghèo, tổng số tiền gần 487 triệu đồng, xây dựng 15 căn Nhà tình thương, sửa chữa chống dột 80 căn, trợ cấp khó khăn đột xuất 15 trường hợp, hỗ trợ 24 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ lắp 5 thủy lượng kế, xây 3 nhà vệ sinh tự hoại, chăm lo Lễ – Tết và hỗ trợ mua thuốc cho bệnh nhân nghèo bị tâm thần…, cấp phát 100 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo…. Phối hợp vận động cứu trợ đột xuất cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt với số tiền trên 100 triệu đồng. Đại hội đã tổ chức hiệp thương, bầu ra 31 thành viên trong nhiệm kỳ mới: bầu bà Phạm Thị Liên làm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Đông Phước làm Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ IX (2008 – 2013).