Đại Hội Điểm Đảng Bộ Phường Đakao “chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý và chăm lo đời sống nhân dân”

3
rx online

Trong 2 ngày 14 và 15-7-2005, Đảng bộ phường Đakao đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2005 – 2010). Tham dự Đại hội có 177 đại biểu đại diện cho 763 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại biểu khách mời có các đồng chí : Nguyễn Bá Xuân Long, Phó vụ Trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương, Kiều Ngọc Trạc, Thành ủy viên, Phó ban thường trực, Ban chỉ đạo 6 (2) của Thành ủy, nbsp;Lê Bá Cần, Bí thư Quận ủy, cùng các ban Đảng Quận ủy và Bí thư 10 phường.


Đại hội kỳ này trọng tâm đóng góp văn kiện của 4 cấp và bầu cử BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ VI.. Trong phần góp ý dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Đa Kao (nhiệm kỳ 2005 – 2010), một số đại biểu nêu lên bài học đoàn kết nội bộ, trong đó nhấn mạnh đến tính trung thực, tính chiến đấu của đảng viên,nbsp; đi sâu sát nhân dân để lắng nghe nguyện vọng quần chúng, nêu cao trách nhiệm cá nhân trong giải quyết công việc của dân, mạnh dạnnbsp; trẻ hóa cán bộ phường, quan tâm đến phát triển Đảngnbsp; cho thanh niên khu phố. Đại hội còn tập trung bàn các giải pháp chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn từ nay đến năm 2010 với các mục tiêu phấn đấu cụ thể như sau : 100% hộ XĐGN có thu nhập dưới 6 triệu đồng/ người/ năm; phát triển hộ kinh doanh cá thể 60 – 70 hộ/ năm; chỉnh trang, duy tu sửa chữa 11 hẻm, vỉa hè theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, sửa chữa 12 căn nhà tình thương; giảm phạm pháp hình sự 7% – 10%/năm, tăng tỷ lệ phá án 65% trở lên; xây dựng 7/7 khu phố văn hóa, đạt chuẩn phường văn hóa. Phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.


Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ VI (2005 – 2010) gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đặng Thị Xuân Hương được tín nhiệm tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy phường. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ IX gồm 9 đồng chí.


Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đakao đã thể hiện tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của các đại biểu và thành công tốt đẹp.