Đại hội Đảng Bộ Phường Phạm Ngũ Lão Nhiệm kỳ VI.

2
rx online

Trong 2 ngày 19 và 20/8/2005 Phường Phạmnbsp;ngũ Lãonbsp;đãnbsp;tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2005 – 2010nbsp;. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy Quận I , cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy Quận I và với 95 đại biểu đại diện cho 334 đảng viên trong toàn Đảng bộ Phường.nbsp; Đại hội đã thống nhất đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ Phường nhiệm kỳ V đạt được kết quả tốt và có nhiều chuyển biến tích cực : về kinh tế xã hội không ngừng phát triển nhất là phát triển mạnh mẽ về thương mại – dịch vụ – du lịch; không ngừng nâng cao và củng cố hệ thống chính trị chân rết tại các BĐH Khu phố và Tổ dân phố ; về Chính quyền bằng nhiều phương pháp ,biện pháp để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” . Ngoài ra luôn lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác chăm lo thiết thực đến đời sống nhân dân trên địa bàn Phường, từ đây đã phát huy tốt vai trò của đảng viên và nhân dân trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc đã góp phần giữ vững ANCT – TTATXH trong suốt nhiệm kỳ qua và giúp sức cho sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Chính quyền và hoạt động của Ban ngành Đoàn thể trong Phường ngày càng được nâng cao.


Qua đó nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 -2010 là phát triển mạnh về kinh tế và xây dựng Phường thành trung tâm dịch vụ-văn hóa . Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực : xây dựng, cải cách hành chính, văn hóa – xã hội, nhất là luôn giữ vững được tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn Phường. Tập trung củng cố và thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ – đảng viên, ngoài ra luôn tăng cường công tác kiểm tra của Đảng để ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sai trái của cán bộ – đảng viên trong Đảng bộ Phường nhằm giúp Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” trong suốt nhiệm kỳ tới.


Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ VI gồm 11 đ/c. Đ/C Nguyễn thị Hoàng tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí Thư Đảng ủy.