Đại hội Đảng bộ phường Bến Thành lần VI. Nhiệm kỳ 2005 – 2010

3
rx online

Đảng bộ Phường Bến Thành đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2005 – 2010. Đến tham dự có Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Xứng; đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy – Chủ nbsp;tịch Hội đồng nhân dân Quận 1; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Quận ủy, HĐND Quận 1 và với 120 Đại biểu đại diện cho 596 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Trong 5 năm qua, kể từ Đại hội Đại biểu phường lần V tháng 8 năm 2000 đến nay, Đảng bộ và nhân dân phường Bến Thành đã triển khai thực hiện nghị quyết có nhiều chuyển biến tích cực: kinh tế – xã hội không ngừng phát triển; hệ thống chính trị từ phường đến khu phố, tổ dân phố được quan tâm củng cố về tổ chức đã giúp sức cho sự lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành, quản lý của chính quyền và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng được nâng lên. Công tác an ninh trật tự – trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này là: đề ra mục tiêu tổng quát, những nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2005 – 2010, nhất là những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của phường trên các lĩnh vực: quản lý đô thị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đại hộinbsp;đã nbsp;tổng hợp các ý kiến đóng góp của đảng viênnbsp; vào các văn kiện của Quận, Thành phố, Trung ương và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI và bầu Đoàn Đại biểu thay mặt Đảng bộ phường đi dự Đại hội Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ IX.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1 đã nêu cao những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân phường Bến Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ tới là phải xây dựng Phường trở thành trung tâm Dịch vụ- thương mại văn minh-văn hóa, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân trên địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động của các khu phố văn hóa. Tập trung công tác xây dựngnbsp;và chỉnhnbsp;đốnnbsp;Đảngnbsp;,nhất là quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyệnnbsp;đạonbsp;đức cách mạngnbsp;cho cán bộ, đảng viên,Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng để ngăn ngừa những sai phạm trong cán bộ, đảng viên.Phấn đấunbsp;đến năm 2006 phườngnbsp;được công nhận Phường Văn hóa vànbsp;Đảng bộnbsp;đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh .nbsp;Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ VI (2005-2010) gồm 11 đồng chí. Đ/C Lê Thanh Ngữ tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thưnbsp;Đảngnbsp;ủy phường.nbsp;Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ IX, gồm 08 đồng chí.


Đại hội đã thành công tốt đẹp và thể hiện cao tinh thần tập trung dân chủ.