Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Công an Quận

1
rx online

Ngày 6/4/2012, Đoàn cơ sở Công an Quận tổ chức đại hội đại biểu (nhiệm kỳ 2012 – 2014) với sự tham dự của Ban Chỉ huy Công an Quận, Quận đoàn, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an Quận và 62 đại biểu chính thức.
Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đoàn cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đoàn viên thực hiện tốt các nghị quyết về công tác thanh niên. Lực lượng đoàn viên thanh niên phát huy tính xung kích năng động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào. Ban Chấp hành chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến từng đoàn viên thanh niên, xây dựng các công trình thanh niên lồng gắn trong công tác chuyên môn của đơn vị, phát huy vai trò xung kích tuổi trẻ và thực hiện có hiệu quả các phong trào do trên phát động. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, pháp luật luôn được chú trọng, từng bước giúp cho đoàn viên thanh niên ngày càng trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện đúng điều lệnh, tận tụy phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm” do Đoàn phát động, mô hình “3 rèn luyện – 3 phấn đấu” của Công an Quận và “việc khó – khâu yếu” của cấp ủy, đơn vị. Các Chi đoàn thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Qua đó, nêu lên những biện pháp, cách làm hay để học tập, trao đổi kinh nghiệm, khắc phục những việc chưa làm được và nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng. Đã ủng hộ xây dựng 1 căn nhà tình bạn, kịp thời đề xuất Quận đoàn, Đảng ủy Công an Quận hỗ trợ vật chất cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ với số tiền 40.000.000 đồng. Các công trình thanh niên “Vọng gác thanh niên”, “Chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân – Xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và “Xây dựng bản tin Đoàn cơ sở Công an Quận 1” từng bước tạo nên hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, gương mẫu thực hiện đúng điều lệnh, thân ái hòa nhã khi tiếp xúc với người dân. Nhiệm kỳ qua có 50% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên ưu tú, 100% đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ công an khỏe và giới thiệu 55 đoàn viên ưu tú cho Đảng theo dõi, xem xét kết nạp.
Đại hội đề ra chương trình công tác nhiệm kỳ 2012 – 2014 với nội dung cụ thể thiết thực phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 9 thành viên và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.