Đại hội chi bộ Văn Phòng cơ quan ủy quận 1

1
rx online

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 28-4-2008 của Đảng ủy cơ quan Quận ủy về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Quận ủy nhiệm kỳ 2008 – 2010, Chi bộ Văn phòng Quận ủy gồm 13 đảng viên đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2008 – 2010 vào ngày 18 tháng 6 năm 2008 nhằm kiểm điểm đánh giá những mặt làm được và chưa được trong công tác tham mưu cho Ban thường vụ Quận ủy, trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Quậnnbsp;ủy và hoạt động của Văn phòng Quận ủy nhiệm kỳ 2006 – 2008, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót trong công tác chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Huy Thông – UVTV, Bí thư Đảng bộ cơ quan Quận ủy, các đồng chí đại diện cấp ủy chi bộ các Ban Đảng và các đ/c đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng.


Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường – Bí thư chi bộ, chủ tọa Đại hội đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2006 – 2008, phương hướng nhiệm vụ 2008 – 2010 của chi bộ, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Văn phòng, báo cáo tình hình đảng viên và thu chi Đảng phí trong nhiệm kỳ …Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều biến động về nhân sự nhưng Chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu, giúp cho việc chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy. Tổ chức có hiệu quả các buổi Hội nghị triển khai nghị quyết, chương trình công tác, sơ tổng kết; các buổi làm việc của Thường trực với các cơ sở Đảng, giúp cấp ủy cải tiến phương thức làm việc, tăng cường đi cơ sở, qua đó nắm bắt đầy đủ, kịp thời tình hình của các đơn vị trong Quận về kinh tế – văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng để chỉ đạo và giải quyết cụ thể những khó khăn, vướng mắc. Đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc cho Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy cũng như các ban Đảng và các bộ phận trong cơ quan trên tinh thần “tiết kiệm nhưng phải hiệu quả”. Từng đảng viên trong chi bộ đã phát huy vai trò chủ động trong công tác, nâng cao nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm ý thức tự giác, gương mẫu, từng bước chuẩn hóa chức danh của mỗi cán bộ, công chức, tham gia tốt các hoạt động đoàn thể như Công đoàn, hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên…


Đ/c Phạm Huy Thông – UVTV – Bí thư Đảng bộ cơ quan Quận ủy chỉ đạo Chi bộ Văn phòng cần nghiên cứu các giải pháp mới để thực hiện Nghị quyết chi bộ đạt hiệu quả cao nhất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 50-KH/QU về việc nâng cao chất lượng công tác tại cơ quan Quận ủy; nâng chất hoạt động Văn phòng, cải tiến nội dung báo cáo, xây dựng các chuyên đề về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ, thường xuyên tổ chức tập huấn, định kỳ giao ban cho các cơ sở Đảng thuộc 10 phường…

Đại hội cũng đã thông qua việc đóng góp ý kiến của từng đảng viên cho báo cáo, phương hướng, Nghị quyết Chi bộ, biểu quyết tán thành các nội dung và đ/c Lê Thị Yến Nhi được tín nhiệm đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Thị Thu Hường Phó Bí thư, đ/c Đặng Hùng Sơn, Chi uỷ viên Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2008-2010.