Đại hội chi bộ UBKT nhiệm kỳ 2006-2008

1
rx online

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 28/4/2008 của Đảng ủy cơ quan Quận ủy về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ bộ phận thuộc Đảng bộ cơ quan Quận ủy nhiệm kỳ 2008-2010. Chi bộ UBKT đã tiến hành tổ chức Đại hội vào ngày 12/6/2008. Về dự Đại hội có đ/c Đặng Minh Đạt – QUV – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Quận ủy, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan và đại diện Chi đoàn cơ quan Quận ủy.


Đại hội được nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c Đặng Minh Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Quận ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong nhiệm kỳ tới, để góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa IX (2005-2010).


Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất đánh giá tình hình hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2006-2008, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008-2010, gồm những nội dung cụ thể như sau:


* Về tình hình hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2006-2008, Đại hội đã thống nhất đánh giá:


– Chi bộ chủ động bám chương trình, kế hoạch của UBKT Quận ủy, nghị quyết Đảng bộ cơ quan Quận ủy để lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát.


– Nội bộ có tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý thức đấu tranh phê và tự phê. Tinh thần hỗ trợ, hợp tác nhau trong công việc, ý thức chấp hành cương lĩnh, điều lệ, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Đảng, cũng như luật pháp Nhà nước.


– Từng đảng viên ý thức tự tu dưỡng rèn luyện, chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, chủ động trong công việc được phân công.


– Đảng viên ý thức tham gia xây dựng Đảng, giữ gìn nguyên tắc tổ chức kỷ luật Đảng, chấp hành sự phân công của tổ chức. Trong công tác kiểm tra, giám sát thể hiện được tinh thần khách quan, công minh, chính xác và dân chủ.


– Đảng viên ý thức và tự giác tham gia các phong trào của đoàn thể và cơ quan phát động.


* Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008-2010, Đại hội đã nhất trí đề ra một số nội dung trọng tâm như sau:


– Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy về xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; sơ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy.


– Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của UBKT Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; đảm bảo đúng quy trình thủ tục và tiến độ thời gian theo kế hoạch.


– Xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý thức đấu tranh tự phê và phê bình, thực hiện tốt “3 xây, 3 chống” theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy và cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách.


– Thường xuyên kiểm tra, giám sát, giáo dục đảng viên chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia các phong trào do đoàn thể và cơ quan phát động. 100% đảng viên trong Chi bộ qua đánh giá phân loại cán bộ công chức đạt từ khá trở lên.


Kết quả Đại hội nhiệm kỳ 2008-2010 đã bầu đ/c Nguyễn Thanh Hồng – QUV – Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy làm Bí thư Chi bộ.

Nhìn chung, Đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp và đạt kết quả cao, 100% đảng viên đã nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2008-2010, tập trung lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng đơn vị làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và tham gia xây dựng Đảng bộ cơ quan ngày càng vững mạnh.