Đại Hội chi bộ Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2008 – 2010

3
rx online

Chi bộ Thi hành án dân sự Quận 1 được tách ra từ Chi bộ Phòng Tư pháp theo Quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 26/6/2008 của Đảng ủy cơ quan UBND Quận 1.Thực hiện sự đạo của Đảng ủy cơ quan, ngày 09/7/2008, Chi bộ Thi hành án dân sự gồm 4 đảng viên đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2008 – 2010 nhằm kiểm điểm đánh giá những mặt làm được và chưa được trong công tác thi hành án dân sự, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót trong công tác chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND Quận, đại diện Chi đoàn cơ quan và các đ/c đảng viên thuộc Chi bộ Thi hành án dân sự.


Đ/c Nguyễn Văn Vân – Bí thư chi bộ, chủ tọa Đại hội đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2006 – 2008, phương hướng nhiệm vụ 2008 – 2010 của Chi bộ, báo cáo tình hình đảng viên và thu chi Đảng phí trong nhiệm kỳ …Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Quận ủy, UBND quận giao; thường xuyên củng cố tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy cơ quan và nhiệm vụ của đơn vị về công tác thi hành án dân sự. Hầu hết các đảng viên trong chi bộ đều thể hiện tinh thần đoàn kết, yên tâm công tác, học tập, chấp hành những quy định của Đảng, của cơ quan, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đeo bám nhiệm vụ, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.


Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND Quận đã chỉ đạo Chi bộ Thi hành án dân sự phải xây dựng quy chế sinh hoạt của Chi bộ, nhanh chóng đưa hoạt động của Chi bộ vào nề nếp. Mặt khác, phải xây dựng những tiêu chí cụ thể, nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng chất hoạt động của Chi bộ, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn theo tinh thần, tấm gương đạo đức của Bác Hồ thông qua việc vận dụng có hiệu quả 2 chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc.


Đại hội cũng đã thông qua việc đóng góp ý kiến của từng đảng viên cho báo cáo, phương hướng, Nghị quyết Chi bộ, biểu quyết tán thành các nội dung và đ/c Nguyễn Văn Vân được tín nhiệm đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ Thi hành án dân sự Quận nhiệm kỳ 2008-2010.