Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 nhiệm kỳ 2008 – 2010

4
rx online

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 28-4-2008 của Đảng ủy cơ quan Quận ủy về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Quận ủy nhiệm kỳ 2008 – 2010, Chi bộ Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 gồm 8 đảng viên đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2008 – 2010 vào ngày 06 tháng 6 năm 2008 nhằm kiểm điểm đánh giá những mặt làm được và chưa được trong công tác tham mưu cho Ban thường vụ Quận ủy, trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Quậnnbsp;ủy và hoạt động của Ban Tuyên giáo – Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận nhiệm kỳ 2006 – 2008, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót trong công tác chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Huy Thông – UVTV, Bí thư Đảng bộ cơ quan Quận ủy và các đồng chí đại diện cấp ủy chi bộ các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy.


Đồng chí Nguyễn Đức Văn – Bí thư chi bộ chủ tọa Đại hội đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2006 – 2008, phương hướng nhiệm vụ 2008 – 2010 của chi bộ và báo cáo kiểm điểm 02 đồng chí Bí thư – Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2006 – 2008, báo cáo tình hình đảng viên và thu chi Đảng phí trong nhiệm kỳ …


Kết quả Đại hội, các đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Thanh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đã trúng cử Bí thư và đồng chí Phan Hồng Hà – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 là Phó Bí thư nhiệm kỳ 2008 – 2010 (đạt tỷ lệ 100%) thay mặt Đại hội điều hành công tác của chi bộ. Đại hội đã biểu quyết 100% đảng viên thông qua Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2008 – 2010.