Đại hội Chi bộ Ban Dân vận nhiệm kỳ 2008-2010

6
rx online

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 28/4/2008 của Đảng uỷ cơ quan Quận ủy về tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Quận ủy nhiệm kỳ 2008 – 2010. Sáng ngày 06/6/2008 Chi bộ Ban Dân Vận tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2008-2010 nhằm kiểm điểm đánh giá những mặt làm được và chưa được trong công tác tham mưu cho Ban thường vụ Quận ủy, trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Quậnnbsp;ủy và hoạt động của bộ máy Dân vận nhiệm kỳ 2006-2008, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót trong công tác chỉ đạo Ban Dân vận để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Đến tham dự Đại hội có Đ/c Phạm Huy Thông – UVTV – Bí thư Đảng bộ cơ quan Quận ủy và các đ/c đại diện cấp ủy chi bộ các ban đảng – văn phòng Quận ủy, các đoàn thể trực thuộc cơ quan Quận ủy quận 1.


Đ/c Trần Văn Phúc – Bí thư chi bộ báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2006-2008, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã thường xuyên củng cố tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ cơ quan và nhiệm vụ của Ban về công tác dân vận của Đảng. Tham mưu cho Ban thường vụ Quận ủy lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động Mặt trận, và các đoàn thể quận – phường, công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, tập hợp quần chúng và vận động nhân dân chấp hành thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước đạt kết quả.


Hầu hết đảng viên trong chi bộ đều thể hiện tinh thần đoàn kết, yên tâm công tác, học tập, chấp hành tổ chức và những quy định của Đảng, của cơ quan. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đeo bám nhiệm vụ, thực hiện sự phân công của Chi bộ, hổ trợ nhau trong công việc, sâu sát và hổ trợ cơ sở thực hiện công tác dân vận của Đảng. Tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niêm cơ quan phát động, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời nêu rõ những tồn tại cần khắc phục trong hướng tới. Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng bộ Quận 1 và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Quận uỷ, Chi bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2008 – 2010 để hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn.


Đ/c Phạm Huy Thông – UVTV – Bí thư Đảng bộ cơ quan Quận ủy chỉ đạo Chi bộ Ban Dân Vận cần nghiên cứu các giải pháp mới để thực hiện Nghị quyết chi bộ đạt hiệu quả cao nhất và cần chú ý hoạt động phải gắn với cơ sở, với dân để tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chính sách cuả Đảng và Nhà nước. Tạo phong trào hành động qua các hình thức thi đua; bồi duỡng và cũng cố các tổ chức hội đoàn, CLB, hội quần chúng đảm bảo tính tự quản, hình thành các mô hình vận động quần chúng gắn người dân với chính quyền điạ phương, đảm bảo tình hình an ninh chính trị -trật tự an toàn xã hội. Các sơ, tổng kết cần phát huy mô hình mới để nhân rộng điển hình tạo hiệu quả cho phong trào.


Thực hiện tốt Chỉ thị 10 –TW về sinh hoạt Đảng và việc vận động học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cơ sở cho đánh giá từng Đảng viên và Chi bộ để đạt trong sạch vững mạnh.


Đại hội cũng đã thông qua việc đóng góp ý kiến của từng đảng viên cho báo cáo, phương hướng, Nghị quyết Chi bộ, biểu quyết tán thành các nội dung và Đ/c Trần Văn Phúc được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2008-2010.