Đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông.

1
rx online
Ngày 12/4/2018, đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị giao ban Khối Nội chính Quận ủy Quý I năm 2018.
Trong Quý I/2018, Khối Nội chính Quận ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt các nhiệm vụ như: khám phá 50/54 vụ phạm pháp hình sự, đạt 74,04%; bắt, xử lý 19 vụ/27 đối tượng về ma túy; công tác kiểm sát được nâng cao tiến độ và chất lượng giải quyết án, đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tòa án giải quyết 628 vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình đạt… 54,27%; hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật diễn ra thường xuyên, hình thức và chất lượng tuyên truyền được nâng lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở 2 cấp, trong đó có 12 đảng viên nhập ngũ đạt 8.37%… 

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết  tố cáo được các đơn vị chức năng tăng cường thực hiện, giúp người dân kịp thời tháo gỡ khó khăn, bức xúc. Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cơ sở đảng, chính quyền,  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quận thường xuyên quán triệt triển khai Luật Phòng chống tham nhũng, các văn bản của Trung ương và Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, đảng viên, người lao động. 
Trong Quý II/2018, Khối Nội chính tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”; tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, công tác phối hợp giữa Công an – Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân quận trong việc điều tra, truy tố, xét xử, không để án quá hạn, chậm xử lý… 
Tại hội nghị, Đại tá Lê Hoàng Nam, Phó Trưởng Công an Quận 1 nêu một số giải pháp thực hiện phòng ngừa, kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông gắn với công tác chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn quận: chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa ứng xử, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông và trật tự đô thị trong mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông…
Chủ tịch UBND Quận 1 Trần Thế Thuận phát biểu đề nghị trong thời gian tới, ngoài việc tuyên truyền cho người dân tự giác chấp hành thì phải xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông.
Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến đề nghị trong thời gian tới các lực lượng, ban ngành cần tăng cường phối hợp và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội và công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận; kiện toàn ban an toàn giao thông…