Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

1

Thực hiện Công văn số 901/UBND-TP ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” tại địa chỉ website:

https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/trang-chu.aspx

Thời gian tham gia dự thi từ 0giờ00 ngày 01/4/2021 đến 24giờ00 ngày 30/4/2021