Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và Trang tin Điện tử của Đảng bộ Quận 1

5
rx online


Thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) ngày 17-10-2000 về đẩy mạnh ứng dụng vào phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và Quyết định số 464-QĐ/TU ngày 16-12-2002 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phê duyệt đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng 3-9-2004, Quận ủy Quận 1 đã tổ chức lễ bàn giao thiết bị công nghệ thông tin và hướng dẫn sử dụng do Văn phòng Quận ủy Quận 1 cung cấp nhằm phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và Trang tin Điện tử của Đảng bộ Quận 1 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận Đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ (mỗi đơn vị một dàn máy vi tính để bàn trị giá 10.272.780đ) và Bản tin Quận 1 (01 camera kỹ thuật số KODAK DC5000 và 01 máy scanner HP 3670C).


Đồng chí Nguyễn Mạc – Phó Văn phòng Quận ủy kiêm Phó Ban biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ Quậnnbsp;1 đọc Quyết định điều chuyển thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị.nbsp;nbsp;Đồng chí Nguyễn Thị Lan – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Tổng biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ Quậnnbsp;1 phổ biến những Quy định trong việc sử dụng thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị nhận chuyển giao.


Thay mặt các đơn vị được chuyển giao thiết bị công nghệ thông tin đợt này, đồng chí Châu Xi – QUV, Chủ tịch UBMTTQVN Quận 1 bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của Quận ủy đã tạo điều kiện cho Mặt trận và các đoàn thể truy cập tra cứu thông tin và báo cáo công việc với lãnh đạo ngành và các đơn vị trực thuộc, tiết kiệm thời gian, phù hợp với xu thế hiện đại hóa công nghệ thông tin hiện nay. Đồng chí thay mặt các đơn vị cam kết thực hiện nghiêm túc Quy định sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của Quận ủy, không tự ý cài đặt thêm chương trình khác có thể làm ảnh hưởng đến viêc vận hành và bảo mật hệ thống mạng, không sử dụng để kết nối vào các hệ thống mạng khác, không sử dụng máy sai mục đích …


Đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy đã phát biểu ý kiếnnbsp; chỉnbsp;đạo và nhắcnbsp;nhở cácnbsp;đơn vịnbsp;cố gắng phát huy tác dụng cao nhất của máy phục vụ vào việc báo cáo, thông tin các hoạt động của đơn vị vànbsp; địa bàn trên các lĩnh vực nbsp;kinh tế – xã hội – văn hóa – giáo dục – an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội … Thường xuyên truy cập Trang tin Điện tử Đảng bộ Quận 1 để nắm bắt tình hình hoạt động của Đảng bộ Quận 1 và đóng góp ý kiến xây dựng để Trang tin Điện tử Đảng bộ Quận 1 ngày càng phong phú và thiết thực hơn.


nbsp;