Cụm thi đua 1 ngành Tuyên giáo TPHCM ký kết giao ước thi đua

1
rx online
Ngày 28/2/2018, Cụm thi đua 1 ngành Tuyên giáo TPHCM gồm các quận: 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 do Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 làm Cụm trưởng. Đến dự có các đồng chí: Nông Thị Hoài Hương, chuyên viên Phòng Huấn học Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Hồ Thị Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 và lãnh đạo các ban Tuyên giáo của Cụm thi đua 1.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2018 với các nội dung về: xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc và tổ chức phát động các phong trào thi đua; nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nội dung phong trào thi đua và công tác biểu dương khen thưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đề án 02-ĐA/TU; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.

100% đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, chi bộ cơ quan Ban Tuyên giáo đạt “Trong sạch vững mạnh”, xây dựng phong cách gương mẫu của cán bộ Tuyên giáo “Viết sắc, nói sâu, tham mưu giỏi”; kịp thời nhân rộng và khen thưởng  những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; tìm các giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý.
Thông qua nội dung ký kết tạo động lực cho ngành Tuyên giáo các quận thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác tuyên giáo năm 2018. Hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của ngành Tuyên giáo các quận.