Cục thuế quận 1 triển khai luật thuế TNCN – Cá nhân kinh doanh

6
rx online

Ngày 4/12/2008, Chi Cục thuế quận 1 tổ chức hội nghị triển khai luật thuế thu nhập cá nhân – cá nhân kinh doanh cho hơn 600 hộ kinh doanh cá thể.


Báo cáo viên triển khai, hướng dẫn nội dung Luật thuế thu nhập cá nhân – cá nhân kinh doanh với nhiều điểm mới và thay đổi nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể nắm vững các nguyên tắc của chính sách thuế mới giúp việc kê khai rõ ràng, chính xác, đầy đủ để mọi người hiểu rõ và từ 1/1/2009 thực hiện Luật thuế mới có hiệu lực thi hành đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XII ban hành.