Công Ty CTCC Quận Mitting Tuần Lễ Quốc Gia An Toàn Vệ Sinh Lao Động Và Phòng Chống Cháy Nổ

1
rx online

Chiều 24-3, Công ty CTCC Quận tổ chức lễ mitting tuần lễ quốc gia ATVSLĐ và PCCN với sự tham dự các đơn vị thi công và hơn 100 công nhân lao động Công ty. Thay mặt UBND Quận, đ/c Nguyễn Thị Liên – Trưởng phòng Lao động TBXH phát biểu tại buổi lễ mitting Công tác ATVSLĐ và PCCN, là một nhiệm vụ quan trọng gắn liền với việc phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần tập trung các nhiệm vụ chính : Đẩy mạnh hơn nữa Công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, nhân cao nhận thức cho các cấp các ngành và nhân dân về công tác ATVSLĐ và PCCN, tạo thành phong trào quần chúng tham gia công tác này có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm quản lý của nhà nước, tiếp tục hoàn thiện các chế độ chính sách, tiêu chuẩn ATVSLĐ, tăng cường trang bị bảo hộ lao động, thiết bị PCCN để phòng tránh đạt kết quả cao; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường cho người lao động, tiếp tục bổ sung thêm các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm … Trong những năm qua, công tác chăm lo sức khỏe, giữ gìn ATVSLĐ và PCCN của Công ty CTCC quận có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, tình trạng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn còn xảy ra.

Thay mặt BCH Công đoàn Công ty phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ và PCCN có 18 cơ sở thuộc Công ty CTCC quận ký tên bảng đăng ký thi đua thực hiện an toàn vệ sinh lao động PCCN năm 2006. Sau lễ mitting đại diện LĐLĐ và phòng Lao động TBXH đã đến thăm tặng quà các gia đình bị tai nạn lao động ở phường An Khánh Quận 2 và Phường Cô Giang Quận 1.