Công ty Công Trình Công Cộng quận tổ chức lễ phát thưởng học sinh giỏi

3
rx online

Ngày 29/5/2009, Công ty Công Trình Công Cộng quận tổ chức lễ phát thưởng cho 150 con em CB – CNV Công ty đạt thành tích học tập tốt niên học 2008 – 2009 với tham dự của các ban ngành đoàn thể quận và CB – CNV Công ty.


Tổ chức các hoạt động vui chơi, khen thưởng cho các cháu thiếu nhi học giỏi, chăm ngoan nhằm động viên, khuyến khích các cháu phấn đấu thi đua học tập tốt trong năm học tới. Dịp này, các cháu cũng thưởng thức chương trình múa rối do Trung tâm múa rối nụ cười quận biểu diễn.