Công Tác Văn Hóa Ở Phường Trọng Điểm

1
rx online

Phường Nguyễn Thái Bình là 1 trong 4 phường trọng điểm của quận, gồm 6 khu phố, 92 tổ dân phố, có 2 khu phố Khu phố Văn hóa (KP6, KP2) và 1 khu phố ra mắt BCN xây dựng khu phố văn hóa (KP5). Năm qua, phường đã từng bước xây dựng nhiều phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT cho từng khu phố, tuyên truyền phổ biến và vận động nhân dân cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tình đoàn kết, thực hiện phong trào xã hội từ thiện, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn vào những ngày lễ của đất nước… Nổi bật là phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, những đợt tập dợt, biểu diễn văn nghệ, hội thi… đã thu hút đông đảo người dân tham gia sinh hoạt rất nhiệt tình, dần dần tạo thành một sân chơi mà ở đó không phân biệt thành phần, dân tộc, tôn giáo, giới tính. Và chính những quần chúng tích cực này đã góp phần rất lớn vào công tác tuyên truyền vận động đi vào chiều sâu ở từng khu phố, tổ dân phố về những hoạt động của phường nên càng ngày càng có nhiều lực lượng cơ sở tham gia hoạt động.

Kết quả trên là nhờ sự quan tâm đầu tư về phương tiện hoạt động của Quận, Trung tâm Văn hóa quận thường xuyên hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tổ chức các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ tại địa phương nhưnbsp; tổ chức Ngày hội văn hóa tại Cầu Móng với nhiều hoạt sôi nổi, phong phú đã thu hút hàng ngàn người đến tham dự, điều đó vừa góp phần vận động tuyên truyền vừa là bước thực tế để cho đội ngũ CB-CNV Phường và các lực lượng phong trào địa phương tập dợt từng bước về việc tổ chức hoạt động văn hóa có quy mô lớn tại cơ sở. Chương trình biểu diễn của đội Thông tin lưu động quận vào các ngày lễ lớn đã tạo nên hiệu qủa rất lớn cho công tác tuyên truyền tại địa phương. Cùng với các hoạt động Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” của 6 khu phố với nhiều loại hình văn hóa như : ẩm thực dân gian mang đậm sắc thái dân tộc Hoa – Việt, thi trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, biểu diễn thời trang các dân tộc… đã thật sự tạo được không khí ngày hội ở cơ sở, động viên phong trào quần chúng tham gia các hoạt động xã hội từ thiện : xây dựng nhà tình thương, chăm lo cho dân nghèo, gia đình chính sách khó khăn… tuyên dương Người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu.

Trong cuộc thi Liên hoan Tiếng hát truyền thống lần thứ IX – quận I 2004, phường cũng đã tham gia dự thi và đoạt giải 3 chương trình – giải 3 tiết mục. Giải thưởng chỉ là sự khuyến khích nhưng điều đọng lại sau hoạt động ấy chính là phường đã huy động được “sức dân”, hơn 80 người tham gia vào chương trình đã cho thấy rõ phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương là rất mạnh và thu hút đông đảo quần chúng yêu thích những bài ca cách mạng, những bài hát truyền thống. Tin rằng phường Nguyễn Thái Bình sẽ có nhiều nỗ lực để phát triển văn hóa quần chúng, nâng cao dân trí, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, đẩy lùi các tệ nạn xã hội… và đạt được điều mong muốn : xây dựng phường Văn hoá trong năm 2005.