Công tác PCCC tại các khu dân cư

5
rx online

Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy, chửa cháy (PCCC) KV1 vừa phối hợp với Công an các phường tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư 10 phường nhằm tăng cường công tác PCCC trước, trong và sau tết Mậu Tý 2008 trên địa bàn Quận 1.


Thực tế kiểm tra tại các khu dân cư, chung cư nhận thấy về công tác PCCC được sự quan tâm chặt chẻ từ các cấp lãnh đạo UBND phường, BCH công an phường, Ban quản lý chung cư, Ban điều hành các khu phố, Tổ dân phố đã chủ động tốt trong công tác an toàn PCCC đối với từng hộ dân như vận động nhân dân tự trang bị phương tiện chữa cháy tại gia đình, đóng góp mở rộng hẻm.


Đa số các phường đều chủ động trang bị phương tiện chữa cháy cho các khu dân cư như phường Bến Thành, Bến Nghé, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang… trang bị xe mi ni chữa cháy, bình chữa cháy xách tay…, phường Tân Định vận động nhân dân mở rộng hẻm đảm bảo thông thoáng an toàn về PCCC, phường Đa Kao tổ chức xây dựng nhà cho dân từ nhà dễ cháy thành nhà khó cháy, phường Bến Thành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập phương án chữa cháy khu dân cư…


Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục như: Ý thức về PCCC trong dân dân chưa được cải thiện; Vẫn còn khu dân cư có nguy cơ cháy cao; Còn tồn tại các hẻm sâu, nhỏ, hẹp thiếu nước chữa cháy; Hệ thống dây điện trong các con hẻm bị mục lớp vỏ các điện, ít được quan tâm thay mới; Lực lượng dân phòng chuyên trách, bán chuyên trách về PCCC trong các khu phố còn thiếu; Phương tiện chữa cháy tại chỗ chưa đầy đủ cho từng hộ gia đình…


Để đẩy mạnh công tác PCCC và khắc phục những tồn tại, những khó khăn trên. Các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể cần tuyên truyền rông rãi kiến thức PCCC trong nhân dân; Xây dựng đủ lực lượng dân phòng chuyên trách PCCC ở các khu phố; Cải tạo hệ thống điện trong các con hẻm; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở nhân dân chấp hành các quy định về an toàn PCCC; Trang bị các phương tiện chữa cháy phù hợp và đủ số lượng; Xây dựng bến bãi lấy nước, lắp đặt các trụ nước chữa cháy trong các hẻm sâu thiếu nước chữa cháy…