Công tác đào tạo quy hoạch cán bộ ở Phường Bến Nghé

4
rx online

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngày 08/06/2004 đồng chí Trần Quang Ninh – Vụ trưởng vụ đào tạo cán bộ thuộc Bộ Nội vụ cùng các đồng chí của Bộ và Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh đã nghe Đảng ủy Phường Bến Nghé báo cáo về công tác đào tạo quy hoạch cán bộ ở cấp Phường.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Phường báo cáo tình hình và kết quả công tác Quy hoạch đào tạo, đồng chí Trần Quang Ninh đã có những nội dung trao đổi chuyên sâu vào việc đánh giá đội ngũ cán bộ UBND Phường, cán bộ diện quy hoạch và việc bố trí sử dụng cán bộ, nghe ý kiến của cơ sở về nội dung chương trình đào tạo hiện nay.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Qua trao đổi và nghe ý kiến của Ban Tổ chức Quận ủy và Tổ chức chính quyền Quận 1, đồng chí Trần Quang Ninh đã có nhận xét như sau: Quận ủy – UBND Quận 1 rất quan tâm công tác Quy hoạch đào tạo cán bộ, chỉ đạo thực hiện hết sức đồng bộ và thống nhất. Kết quả là công tác Quy hoạch đào tạo cán bộ của Phường Bến Nghé đều đạt và vượt tiêu chuẩn quy định của Chính phủ, kể cả các chức danh chuyên môn; về Khu phố-Tổ dân phố cũng được bồi dưỡng thông qua kết quả hội thi tổ dân phố Phường, đã thể hiện tính quy hoạch rõ, không những quy hoạch cho Phường mà cho cả Quận, chất lượng quy hoạch khá cao, có trình độ chuyên môn, có cán bộ trẻ và cả cán bộ nữ.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Qua trao đổi, đồng chí đề nghị duy trì và phát triển tốt kết quả đã thực hiện, kết hợp cùng với Quận tạo nguồn cán bộ có trình độ đại học từ số bộ đội xuất ngũ, con em cán bộ Đảng viên trong Phường. Đồng thời có sự tính toán trong công tác đào tạo, chỉ đưa đi học những chuyên ngành phù hợp với công việc cán bộ đang làm để nâng cao trình độ, phát huy khả năng tốt hơn. Trong học tập, học thực tiễn là 1 yêu cầu cần thiết thông qua thực tế từ công việc. Đồng thời phải thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch của Phường.


nbsp;


nbsp;