Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh thực hiện chương trình “Nồi thịt nghĩa tình”

3

Thực hiện phương châm không để một hộ dân nào không có Tết. Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh đã vận động Cán bộ, công chức và người lao động phường thưc hiện chương trình “Nồi thịt nghĩa tình”, kho thịt tặng 30 hộ dân là người lớn tuổi neo đơn khó khăn trên địa bàn phường. Chương trình được toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ủng hộ nhiệt tình, với việc làm ý nghĩa đó đã đem lại rất nhiều niềm vui và cảm xúc trong nhân dân./.