Công bố quyết định thành lập 2 đội mới

3
rx online

Ngày 9/4/2012, Công an Quận 1 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 2 đội mới: Đội Xây dựng phong trào – Quản lý bảo vệ dân phố và Đội Cảnh sát Trật tự – Cơ động với sự tham dự của lãnh đạo UBND Quận, Ban Chỉ huy Công an Quận, cán bộ chiến sĩ đơn vị và 10 phường.

Đội Xây dựng phong trào – Quản lý bảo vệ dân phố được thành lập nhằm củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, các mô hình tự quản về an ninh trật tự và nhân điển hình các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm. Phấn đấu xây dựng 90% tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản khá về an ninh trật tự và 30% phường không có tội phạm về ma túy, mỗi phường có ít nhất một khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động hoặc có tội phạm bị phát hiện nhanh và ngăn chặn kịp thời. Đội Cảnh sát Trật tự – Cơ động có nhiệm vụ phối hợp cùng đơn vị chức năng của các phường và quận giải quyết tốt tình hình trật tự giao thông – trật tự đô thị, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận, hưởng ứng “Năm an toàn giao thông – năm 2012”.