Công an Quận tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động

3
rx online

Ngày 29/10/2010, Công an Quận tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Thanh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, và 70 cán bộ chiến sĩ Công an Quận.

Trong 4 năm qua, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Công an Quận chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Các phòng ban Quận, Công an các phường gắn nội dung Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác hằng năm, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu thực hiện Cuộc vận động, chọn công việc còn tồn tại để giải quyết dứt điểm trong từng thời gian, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm, khâu đột phá. Đảng bộ Công an Quận, thực hiện hiệu quả các mô hình rèn luyện: “3 rèn luyện” là rèn đức, rèn tài, rèn thái độ; “3 phấn đấu” là phấn đấu để dân tin, dân yêu, dân ủng hộ; chủ động tổ chức các buổi tọa đàm đối thoại giữa những cán bộ, chiến sĩ chưa thể hiện ý thức trách nhiệm và hiệu quả công tác thấp với Đảng ủy – Ban chỉ huy để lắng nghe ý kiến, tâm tư tình cảm của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức sinh hoạt dưới cờ hàng tháng, tuyên dương những cán bộ, chiến sĩ làm tốt và nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp có biểu hiện vi phạm nội quy, kỷ luật đơn vị …

Qua 4 năm thực hiện, tỷ lệ sai phạm của cán bộ, chiến sĩ  luôn giữ mức dưới 1%, số lượng cán bộ, chiến sĩ không hoàn thành nhiệm vụ giảm còn 2/44 trường hợp, đảm bảo tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến, tỷ lệ khám phá án đạt trên 65%, nhiều chuyên án về kinh tế đã được phá, có vụ thu giữ lên đến hàng chục tỷ đồng, đã tổ chức 8.125 cuộc họp có quần chúng tham gia với 205.367 ý kiến, có 4.629 tin có giá trị giúp Công an khám phá 1.488 vụ bắt 2.639 tên, thu hồi tài sản trên 5 tỷ đồng, phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ trên 2.000 đối tượng hồi gia sau cai nghiện Trong thời gian tới, Đảng bộ Công an Quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với các nội dung thiết thực, cụ thể. Dịp này, Ban Chỉ huy Công an Quận cũng khen thưởng 3 tập thể, 17 cá nhân có thành tích trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động.