CO.OPMART, CO.OPXTRA TOÀN QUỐC KHẲNG ĐỊNH “KHÔNG ĐÓNG CỬA NHƯ TIN ĐỒN”

42