CLIP DỰ THI GÓC PHỐ NGÀY TẾT NĂM 2021 CỦA 8 KHU PHỐ, PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH

11

Khu phố 1

Khu phố 2

Khu phố 3

Khu phố 4

Khu phố 5

Khu phố 6

Khu phố 7

Khu phố 8