CLB Văn hóa – TDTT Nguyễn Du ra mắt Ban Chủ Nhiệm đơn vị Văn hóa

6
rx online

Ngày 6/2/2007, CLB Văn hóa – TDTT Nguyễn Du đã tổ chức Lễ ra mắt BCN đơn vị Văn hóa, với sự tham dự của đại diện các Ban ngành đoàn thể Quận, Phường và toàn thể Cán bộ – CNV thuộc Câu lạc bộ. Ông Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc CLB Văn hóa- TDTT Nguyễn Du đã báo cáo kết quả họat động của CLB từ năm 2002 đến nay, và đạt được những công tác trọng tâm như : ổn định bộ máy, đưa các họat động đi vào nề nếp. Khai thác có hiệu quả Nhà thi đấu và sân bãi luyện tập để thực hiện các chỉ tiêu Quận giao. Phục vụ tốt các giải TDTT trong và ngoài nước… CLB cũng là đơn vị được Quận công nhận là đơn vị Văn minh – Sạch đẹp – An toàn 4 năm liền.


Để xây dựng Đơn vị Văn hóa, CLB Nguyễn Du đã tiến hành xây dựng biện pháp thực hiện các tiêu chuẩn Văn minh – Sạch đẹp – An toàn – Văn hóa. CLB mở các đợt bồi dưỡng về văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, giao dịch với khách hàng… 100% CB – CNV đăng ký xây dựng gia đình Văn hóa tại nơi cư trú. Duy trì sinh họat chuyên đề nhằmnbsp; thực hiện tốt cuộc Vận động Cán bộ công chức Quận 1 học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nhất là kịp thời biểu dương các gương điển hình trong lao động, học tập và nề nếp sinh họat gia đình.


BCN xây dựng Đơn vị Văn hóa CLB Nguyễn Du do ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc làm Chủ nhiệm với 8 thành viên đã ra mắt và nhận nhiệm vụ, đồng thời thông qua quy chế họat động và quy ước xây dựng Đơn vị Văn hóa ./.