Chuyên đề “Tư duy trong hệ thống lãnh đạo điều hành”

4
rx online

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Công Vinh – Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố trình bày nội dung cơ bản của chuyên đề: Tư duy lãnh đạo giúp hiểu hơn về bản thân, tự tin trước những kế hoạch vạch ra và quyết tâm thực hiện những vấn đề đặt ra. Người lãnh đạo giỏi không chỉ đưa ra đường lối, mục tiêu mà phải nhiều hơn thế, còn phải biết cách chỉ dẫn những người khác làm theo cách của mình. Vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng và gây ảnh hưởng lớn tới người khác, tránh tình trạng để họ phải phân vân.

Ngoài phẩm chất, một cán bộ lãnh đạo cần phải thực sự có năng lực tư duy. Năng lực này phải được thể hiện trong cách tổ chức hành động sao cho khoa học, không máy móc, ngụy biện và quan trọng nhất là phải xuất phát từ quyền lợi của dân, vì dân chứ không phải vì các mục đích khác. “Vị trí lãnh đạo” và “năng lực lãnh đạo” có thể không đồng thời tồn tại (có những người đứng ở vị trì lãnh đạo nhưng chưa chắc đã có năng lực lãnh đạo, hay nói cách khác là năng lực lãnh đạo của một cá nhân không phụ thuộc vào vị trì hay quyền lực mà cá nhân đó nắm giữ). Năng lực lãnh đạo hoàn toàn có thể được “nâng cao”, “phát triển” hay “mài giũa” thêm trên nền tảng những tiềm năng, những trải nghiệm mà một nhà quản lý tích lũy được từ chính kinh nghiệm sống và làm việc của mình. Từ đó, giúp tìm ra giải pháp tăng hiệu suất công việc, xây dựng văn hóa trung thành và duy trì thái độ làm việc đỉnh cao cho cán bộ nhân viên tại đơn vị.