Chuyên đề “Nét đẹp của phụ nữ Việt Nam xưa và nay”

1

        Ngày 9/6/2015, Hội Phụ nữ Quận 1 tổ chức báo cáo chuyên đề “Nét đẹp của phụ nữ Việt Nam xưa và nay” cho hơn 150 cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ sở hội trên địa bàn tham dự nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ trong việc giữ gìn những phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam trong thời hiện đại. 

        Cô Nguyễn Thị Thu Hà – giảng viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hình ảnh và nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam từ xưa và nay luôn chịu thương, chịu khó, yêu chồng, thương con, xây dựng hạnh phúc gia đình và đóng góp cho xã hội. Ngày nay, với phẩm chất “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, cần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với những phẩm chất mới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, đó là yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo…