Chuyên đề “Mũ bảo hiểm đối với trẻ em”

2

        Ngày 27/8/2015, Hội Phụ nữ Quận 1 tổ chức nói chuyện chuyên đề “Mũ bảo hiểm đối với trẻ em” tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông năm 2015 với sự tham dự của gần 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của các cơ sở hội. 

        Đại úy Đinh Tiến Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Quận 1 báo cáo tình hình tai nạn giao thông trên cả nước gần đây đang có chiều hướng tăng mạnh. Tuy Quận 1 chưa có tai nạn giao thông đối với trẻ em, nhưng việc phụ huynh không cho con đội nón bảo hiểm khi lưu thông đang bị vi phạm nhiều. Vì vậy, phụ huynh cũng như các cấp, các ngành, trường học cần tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng của việc mang nón bảo hiểm, nhất là cần mua nón đạt chuẩn, có chất lượng để bảo đảm sức khỏe cho trẻ em cũng như người lớn.