Chuyên đề kỹ năng

6
rx online

Ngày 3/5/2013, Trung tâm học tập cộng đồng phường Cô Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng “Làm thế nào trở thành nhà tham mưu số 1” với sự tham dự của lãnh đạo Đảng – chính quyền, ban ngành đoàn thể phường.
Ông Nguyễn Thành Nhân – Giám đốc Trung tâm dạy nghề quận báo cáo một số khái niệm, nội dung, vai trò, trách nhiệm, khả năng của mỗi cá nhân khi đứng trước công việc được giao phó. Bởi vì với một người tham mưu càng giỏi thì những đóng góp của họ giúp khả năng thành công của đơn vị đó càng cao.Theo đó, để trở thành một người tham mưu số 1, ngoài chuyên môn giỏi, còn cần rất nhiều kỹ năng khác: cách chọn việc để tiếp cận; thời gian để tiếp cận; cách thức tham mưu; giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại trong tham mưu; thái độ công tâm trong đề ra các phương án; quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp; tiếp nhận ý kiến của cấp trên và đồng nghiệp và rèn luyện sự “trong sạch” từ trong tiềm thức…

Từ bài học về kỹ năng, học viên tham dự liên hệ thực tế tại địa phương để cùng tham mưu giải quyết những vấn đề như triển khai xây dựng nền tảng văn hóa; chấn chỉnh an toàn, trật tự, vệ sinh đô thị trong nạn lấn chiếm lòng lề đường buôn bán…