Chuyên đề “Kỹ năng ứng xử Sư phạm” cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên

4
rx online
Ngày 26/7/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018, chuyên đề “Kỹ năng ứng xử Sư phạm” cho 2.500 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trường học trên địa bàn quận.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng, Trường Đại học Sư phạm TPHCM báo cáo, trao đổi với đội ngũ nhà giáo Quận 1 các nội dung về: Vị trí, vai trò, trách nhiệm của nhà giáo ở nhà trường, xã hội; các nguyên tắc ứng xử chuẩn mực của nhà giáo trong lời nói và hành động góp phần xây dựng quan hệ tối ưu, nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo; cách xử lý khéo léo các tình huống trong trường học tạo hứng thú học tập cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, văn hóa.

Chuyên đề “Kỹ năng ứng xử Sư phạm” tạo điều kiện cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên không ngừng rèn luyện, xây dựng hình ảnh nhà giáo gương mẫu trong các mối quan hệ  giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh, và khi tham gia vào các hoạt động xã hội. Thể hiện năng lực sư phạm của nhà giáo thông qua thái độ tận tụy, lắng nghe, tôn trọng, đồng cảm, sự linh hoạt sáng tạo, khuyến khích học sinh phát huy thế mạnh, tạo được niềm tin yêu của xã hội đối với một nghề nghiệp cao cả đóng góp tích cực vào sự nghiệp trồng người.