Chuyên đề “Chủ quyền biển đảo”

5
rx online
Ngày 5/12/2016, Trung tâm Dạy nghề Quận 1 tổ chức báo cáo chuyên đề “Chủ quyền biển đảo” cho hơn 30 công nhân viên chức thuộc cụm thi đua 8 gồm: Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Quận 1, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, CLB Văn hóa – TDTT Nguyễn Du.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Thiều, nguyên Phó Trưởng khoa Dân vận và công tác xã hội Học viện cán bộ thành phố báo cáo nội dung: tình hình, diễn biến hiện nay về chủ quyển biến đảo của Việt Nam, nhất là những xung đột, tranh chấp trên Biển Đông. Đồng thời nhấn mạnh quan điểm nhất quán xuyên suốt đối với vấn đề Biển Đông của Việt Nam là Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên biển gắn liền với CNXH. Lấy giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài là lợi ích cao nhất để xây dựng đất nước.

Báo cáo viên cũng nêu một số phương pháp đấu tranh, bảo vệ chủ quyển biển đảo của Tổ Quốc như: Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng; Nắm chắc diễn biến tình hình và luật pháp quốc tế, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; tăng cường thực lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh trên biển; Tiếp tục mở rộng và tăng cường công tác đối ngoại dân sự; Không suy đoán thiếu căn cứ, phát ngôn tùy tiện; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, nhất là quan điểm của Đảng về đối tác – đối tượng”.