Chuyên đề “Chấp nhận người khác, hợp tác thành công”

3

            Ngày 12/9/2015, Trung tâm học tập cộng đồng phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức lớp kỹ năng thực hành xã hội chuyên đề “Chấp nhận người khác, hợp tác thành công” qua phần báo cáo của Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Công Vinh đến các cán bộ, công nhân viên phường và giáo viên các trường học. Hợp tác được xem là chìa khóa dẫn đến thành công trong công việc của cá nhân và tổ chức thông qua việc thắt chặt quan hệ tăng sức mạnh tập thể, tạo bầu không khí tâm lý thuận lợi. 

            Theo báo cáo viên, hợp tác gồm các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, giao việc và giám sát, quản lý thời gian, giải quyết mâu thuẫn – xung đột, duy trì mối quan hệ liên cá nhân. Một số giá trị tâm lý cần thiết để hợp tác thành công như: dung hòa quyền lợi cá nhân và tập thể, biết chia sẻ đoàn kết giúp đỡ nhau, biết quan tâm và sẵn sàng đóng góp tạo nên một cộng đồng tích cực, biết tôn trọng và tin cậy nhau,nên khích lệ hơn là chỉ trích, có ý thức cộng đồng trách nhiệm.Có 6 yếu tố để hợp tác thành công khi: mọi người đều thấu cảm mục đích chung để dấn thân; biết lắng nghe, chia sẻ và phối hợp; kiểm soát cái “tôi”, tôn trọng sự khác biệt; phân công đúng người, đúng việc, đúng mức; ý thức cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết và tin cậy; nhìn vào điểm tốt của người khác để hợp tác, tốt khen, xấu góp ý; biết kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hoạt động nhóm.