CHUNG TAY NHẮN TIN ỦNG HỘ QUỸ VACCINE PHÒNG CHỐNG COVID – 19

0
CHUNG TAY NHẮN TIN ỦNG HỘ QUỸ VACCINE PHÒNG CHỐNG COVID – 19
Với tinh thần thương người như thể thương thân, sự chia sẻ, cảm thông, trách nhiệm của Nhân dân với Nhà nước, mỗi chúng ta, tùy vào khả năng của mình hãy soạn tin nhắn theo cú pháp: Covid NK gửi 1408. Trong đó, N là số tiền đóng góp trong khoảng từ 1 đến 2.000, K thể hiện đơn vị nghìn đồng (Ví dụ: Covid 20K tương đương với việc thuê bao ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn được gửi đi, người nhắn đã đóng góp số tiền 1.000 đồng nhân N lần.
Với hình thức ủng hộ qua tin nhắn, bất kỳ người dân nào cũng có thể ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với đơn vị nhỏ nhất là 1.000 đồng.
Quỹ vaccine phòng chống Covid -19 có trách nhiệm công khai báo cáo tài chính quỹ hàng tháng, 6 tháng, năm và báo cáo quyết toán Quỹ.
Nội dung công khai bao gồm: Số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại.
Thời điểm công khai báo cáo tháng, 6 tháng chậm nhất sau ngày 10 kể từ ngày kết thúc tháng, 6 tháng; công khai báo cáo năm chậm nhất ngày 31 của tháng 1 năm sau và báo cáo quyết toán chậm nhất 30 ngày sau khi báo cáo được Bộ Tài chính phê duyệt.