Chúc thọ người cao tuổi

6

            Ngày 16/10/2015, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Người cao tuổi phường Bến Nghé tổ chức lễ chúc thọ các cụ cao niên năm 2015 nhằm thể hiện sự kính trọng, quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi. 

            Buổi lễ đã chúc thọ 250 cụ cao niên tròn 70 – 75 – 80 – 85 – 95 tuổi, ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Người cao tuổi và ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam. Nhiều năm qua, người cao tuổi phường dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn tích cực góp phần tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.