Chống Lãng Phí Ngày Giờ Công

5
rx online

Ngày 31/5/2005 UBND quận tổ chức buổi làm việc với Sở LĐTBXH TP về tình hình thực hiện chương trình chống lãng phí ngày giờ công lao động, thực hiện chỉ đạo của Thành phố thực hiện “Năm 2005 – Năm chống lãng phí và thực hành tiết kiệm” tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc quận. Đến nay 66 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quận đã xây dựng quy chế làm việc 40giờ/tuần một cách khoa học.


Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND quận đã được thực hiện có hiệu quả thông qua : tiết kiệm chi phí khoán quỹ lương ( thực hiện hợp đồng thời vụ đối với một số công việc, chỉ tính trong 5 tháng đầu năm đã tiết kiệm 550 triệu đồng); nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước chống lãng phí thời gian, nâng cao được chuyên môn nghiệp vụ cán bộ; bố trí cán bộ đúng vị trí, năng lực nâng cao hiệu quả công việc; giảm chi phí quản lý hành chính bao gồm tiết kiệm sử dụng điện thoại, điện, nước; cải cách thủ tục hành chính giúp giải quyết hồ sơ nhanh gọn, giảm bớt thời gian đi lại của nhân dân.nbsp;Thời gian qua để tiếp tục việcnbsp;thực hiện cải cách hành chính “1 cửa, 1 dấu”nbsp;đạt hiệu quả, nbsp;quận đã áp dụng hệ thống chất lượng hành chính công tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động cung ứng hồ sơ hành chính ở các lĩnh vực : xác nhận sao y chứng thực, cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, cấp phép xây dựng, xác nhận hồ sơ VHTT, xác nhận hồ sơ sử dụng lao động, đăng bộ nhà ở đất ở.