Chợ Tân Định thực tập phương án PCCC

3
rx online

Chợ Tân Định là chợ trung tâm của Quận I, với nhiều ngành hàng chủ yếu: vải sợi, quần áo may sẵn, nhơm nhựa, hàng mã. Xung quanh khu vực lồng chợ kinh doanh các mặt hàng giày dép, mỹ phẩm, ăn uống… nên việc xảy ra cháy là không thể tránh khỏi. Do vậy, chợ đã thành lập đội PCCC, đề ra phương án PCCC nhằm bảo vệ tính mạng, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo đảm tốt tình hình an ninh – trật tự, an toàn – xã hội.


Với phương châm “An toàn là trên hết”, đội PCCC tiến hành buổi thực tập phương án PCCC ngày 31/03/2006, dự kiến tình huống cháy các khu vực vực phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong đội luôn sẵn sàng cơ động ứng biến với mọi tình huống cụ thể xảy ra, nhanh chóng dùng mọi phương tiện để dập tắt kịp thời đám cháy vừa bùng lên trước khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến. Buổi thực tập phương án PCCC chợ Tân Định đã nâng cao ý thức luôn sẵn sàng ứng chiến trước mọi tình huống PCCC khi có sự cố xảy ra.